Privacy Statement

Wet bescherming persoonsgegevens
De Stichting Ipse de Bruggen, hierna te noemen: de stichting, verwerkt de door u aan de stichting verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen en om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan onze administratie. U zult dan niet meer door de stichting benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Recht van inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, correctie en het verwijderen van uw persoonsgegevens uit de administratie van de stichting. Indien u dit wenst kunt u zich wenden tot Stiching Ipse de Bruggen in Nederland, statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te Zoetermeer aan de Louis Braillelaan 42, (postcode 2719EK), 088 – 967 50 00.

(Technische) beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen.

Cookies
De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit vergemakkelijkt de toegang tot de website. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Auteursrecht en eigendomsrecht
U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van de Jostiband. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van de Jostiband moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van de Jostiband moet duidelijk zichtbaar zijn.

Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de stichting te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

 

Disclaimer

Bij het samenstellen van de inhoud van deze website is uiterste zorg nagestreefd, maar Stichting Ipse de Bruggen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Aan de informatie die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de website kan door Stichting Ipse de Bruggen zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd.

Op deze website bent u van harte welkom berichten, ideeën en feedback met ons delen via Facebook.

Voorwaarden die wij hierbij hanteren zijn: wees eerlijk en respecteer de andere bezoekers van de website. Behandel anderen op de manier waarop u zelf graag behandeld wilt worden.

Commerciële, beledigende, racistische, pornografische of andere politiek incorrecte berichten/commentaar zullen wij onmiddellijk verwijderen.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!